Fitch Solutions: Cải thiện an ninh năng lượng là yếu tố vô cùng quan trọng để duy trì đà tăng trưởng của Việt Nam trong dài hạn

Fitch Solutions: Cải thiện an ninh năng lượng là yếu tố vô cùng quan trọng để duy trì đà tăng trưởng của Việt Nam trong dài hạn “Chúng tôi tin rằng chính phủ sẽ ưu tiên phát triển ngành điện để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ và ổn định”. Nhóm nghiên cứu [...]