Hành Trình “Hạt Gạo Yêu Thương”

Lãnh đạo công ty kết hợp với các sở ban ngành tỉnh Đồng Tháp làm từ thiện cho bà con nghèo.