Fitch Solutions: Cải thiện an ninh năng lượng là yếu tố vô cùng quan trọng để duy trì đà tăng trưởng của Việt Nam trong dài hạn

Fitch Solutions: Cải thiện an ninh năng lượng là yếu tố vô cùng quan trọng để duy trì đà tăng trưởng của Việt Nam trong dài hạn “Chúng tôi tin rằng chính phủ sẽ ưu tiên phát triển ngành điện để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ và ổn định”. Nhóm nghiên cứu [...]

Hội thảo về năng lượng mặt trời áp mái tại tỉnh Bến Tre

Công ty chúng tôi tham gia hội thảo về năng lượng mặt trời tại tỉnh Bến Tre, nhằm phổ biến thêm thông tin và khuyến khích các doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân sử dụng năng lượng sạch tại tỉnh Bến Tre nói riêng và cả nước nói chung. Góp phần làm môi trường Xanh – Sạch và tiết kiệm chi phí sử dụng điện.