Kết nối doanh nhân và doanh nghiệp 2020

Lãnh đạo công ty TNHH TM XNK NĂNG LƯỢNG XANH gặp gỡ lãnh đạo của tỉnh Đồng Tháp và lãnh đạo của các công ty, tập đoàn khác để tìm kiềm cơ hội đầu tư và cung cấp hàng hóa nhân diệp đầu năm mới 2020 tại khách sạn Rex Hotel.